Opowiadanie „U stóp Golgoty”

Okres Wielkiego Postu to czas, w którym w szczególny sposób przypominamy sobie ostatnią drogę Jezusa – drogę krzyżową. Każdemu z nas jest bardzo ciężko ją sobie wyobrazić, szczególnie dzieciom. Dlatego przygotowaliśmy opowieść, która w przystępny sposób przybliży najmłodszym ten trudny temat i pomoże zrozumieć jej sens. „U stóp Golgoty” to 15 plansz, które są niejako kontynuacją opowiadania „U stóp Góry Oliwnej”. Opisują drogę krzyżową Jezusa, od chwili ogłoszenia wyroku przez Piłata, do złożenia ciała Jezusa do grobu. Jednak nie poprzestają na tym, w ostatniej odsłonie ukazują także pusty grób – nadzieję zmartwychwstania.

50,00 

Kategoria: